از اسراف بپرهیز

۱۱) كُنْ سَمْحًا وَ لا تَكُنْ مُبَذِّرًا، وَ كُنْ مُقَدِّرًا وَ لا تَكُنْ مُقَتِّرًا.(حکمت۳۲)

دستباز و بخشنده باش، ولى از ريختوپاش بپرهيز؛ و در زندگى اندازه نگهدار، امّا سخت مگير.