در راه حق پایدار باشید

۳۷) لا يُقِيمُ أَمْرَ ٱللهِ سُبْحٰانَهُ إِلاَّ مَنْ لا يُصٰانِعُ، وَ لا يُضٰارِعُ، وَ لا يَتَّبِعُ ٱلْمَطَامِعَ.(حکمت۱۰۷ )

پاسدار فرمان خدا نباشد، مگر آنكه سازش نكند، و تن به خوارى ندهد، و فرمانبر طمع‌ها نباشد.