کتابها

الف: فارسی

۱-از پارسایان برایم بگو، ترجمه و توضیح خطبه همام(متقین).

۲- امامت علوی.

۳- بحثی درباره حدیث تاریخی غدیر(تاریخچه غدیر خم،پیرامون غدیر، سلام بر غدیر برکه همیشه جاری تاریخ، غدیر؛قصه یا فرهنگ).

۴- برنامه های خود سازی درراه ایجاد اخلاق اسلامی.

۵- برگزیده موضوعی نهج البلاغه.

۶- پرورش شکوفه های زندگی.

۷- پند های کوتاه از نهج البلاغه برای جوانان.

۸- پیشوای پنجم،امام محمد باقر علیه السلام.

۹- جلوه های خداشناسی در نهج البلاغه.

۱۰- جهان گشای عادل،تاریخچه امام زمان (عج) و گزیده‌ای از روایات مربوط به آن حضرت.

۱۱- چرا مسلمان شدم؟، باهمکاری سید هادی خسروشاهی.

۱۲- در سایه سار خورشید، قرائت نهج البلاغه.

۱۳- در محضر خورشید، سلسله درس های آشنایی با نهج البلاغه.

۱۴- دفتر رنگارنگ برای کودکان باهوش و زرنگ، با همکاری سید علی اکبر حسینی.

۱۵- راه و رسم زندگی از دیدگاه نهج البلاغه.

۱۶- رستاخیز انسان.

۱۷- رستاخیز انسان(آثار اجتماعی باورداشت معاد).

۱۸- روایتی از سرگذشت انسان در هماوری با ابلیس، ترجمه خطبه قاصعه.

۱۹- سیمای کارگزاران درنهج البلاغه،ترجمه عهدنامه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی.

۲۰- شب دیدار، اشگواژه مشتاقی که به حضور پذیرفته شد.

۲۱- شگفتی های آفرینش(۱) طاووس.

۲۲- شگفتی های آفرینش(۲) شب پره.

۲۳- شگفتی های آفرینش(۳) مورچه.

۲۴- ضرورت رهبری.

۲۵- فاطمه(س) بر کرسی رهبری.

۲۶- فرزندم چنین باش، ترجمه نامه سی و یکم نهج البلاغه.

۲۷- فرمان های امام امیرالمومنین علیه السلام به مدیران ارشد.

۲۸- قرآن پارسی.

۲۹- کاوشی در سرچشمه هستی(خداشناسی).

۳۰- کاوشی در سرچشمه هستی(شناخت صحیح از هستی).

۳۱- کاوشی در سرچشمه هستی(عشق و پرستش).

۳۲- کاوشی در سرچشمه هستی(خداپرستی زیر بنای جامعه برین).

۳۳- ماجرای نهضت بانوان.

۳۴- منشور جاودانه در شرح نهج البلاغه.

۳۵- مهدویت در کلام امیرالمومنین علیه السلام.

۳۶- نمونه هایی از نظم جهان.

۳۷- نهج البلاغه پارسی، ترجمه متن و محتوای کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر اساس فرهنگ و ادب پارسی.

۳۸- نهج البلاغه موضوعی،‌متن فارسی موضوعی نهج البلاغه.

۳۹- نهج البلاغه همراه، متن کامل فارسی نهج البلاغه.

۴۰- هر لحظه به خدا نیازمندیم.

۴۱- هزار و یک دلیل، اسراری از خداشناسی.

ب: عربی

۱-بناء القبور عندالشیعة و الجمهور.

۲- تقریرات درس آیت الله العظمی گلپایگانی.

۳- الدر الباهر فی مقتنیات الجواهر،خلاصه کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام.

۴- المثل العلیاء فی حیاة الرضا علیه السلام.

کتاب های معظم له که توسط مترجمین به زبان های دیگر ترجمه شده است:

ج: اردو

۱- برگزیده موضوعی نهج البلاغه.

۲- جهانگشای عادل، تاریخچه امام زمان (عج) و گزیده‌ای از روایات مربوط به آن حضرت.

۳- فرمان های امام امیرالمؤمنین علیه السلام به مدیران ارشد.

د: انگلیسی

برگزیده موضوعی نهج البلاغه

ه: ژاپنی

۱-برگزیده موضوعی نهج البلاغه

۲-سیمای کارگزاران در نهج البلاغه، ترجمه عهدنامه امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی.

۳- فرزندم چنین باش، ترجمه نامه سی و یکم نهج البلاغه.

و: فرانسوی

برگزیده موضوعی نهج البلاغه.

ز:قرقیزی

فرزندم چنین باش، ترجمه نامه سی و یکم نهج البلاغه.

ح: مالایی

منشور جاودانه در شرح نهج البلاغه.

مقالات

الف: فارسی

۱-آّشنایی با شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه.

۲- ابعاد تقوی در نهج البلاغه.

۳- اخلاق،ضرورت زندگیِ دیروز، امروز وفردا.

۴- استاد شهیدی مصداق بارز وحدت حوزه و دانشگاه.

۵- امام و نهج البلاغه، تولدی دیگر.

۶- انسان آرمانی از دیدگاه نهج البلاغه.

۷- تبار شناسی علم مدیریت در پرتو نهج البلاغه.

۸- تبلور دانش و معرفت در بلاغت علوی.

۹- جایگاه نهج البلاغه در اندیشه اسلامی معاصر.

۱۰- جهان بینی الهی در نهج البلاغه.

۱۱- حجّ، مراسم سمبولیک یا مناسک عرفانی.

۱۲- حیات معقول در آینه شرح علامه جعفری.

۱۳- خاستگاه حقوق بشر از دیدگاه امام علی علیه السلام(از منظر نهج البلاغه)

۱۴- خاطرات دوران تدریس امام خمینی.

۱۵- سیره ی امام علی علیه السلام در تقریب و وحدت.

۱۶- شرح خطبه قاصعه .

۱۷- شرح و تفسیر نهج البلاغه.

۱۸- علّامه طباطبایی و نهج البلاغه.

۱۹- علی(ع) نمادی از انسان کامل.

۲۰- غدیر، حقیقتی که به واقعیت پیوست.

۲۱- غیرت دینی و دفاع از دیدگاه امیرمومنان علیه السلام.

۲۲- مدیریت در نهج البلاغه.

۲۳- مفهوم تجلّی الهی در نهج البلاغه.

۲۴- موضع گیری ها و تغییر مواضع.

۲۵- نقش ادبیات در رسالت اسلام.

۲۶- نقش رهبری در اشراف بر شئون جامعه.

۲۷- نگاهی به اوّلین دهه انقلاب.

۲۸- نگاهی به مناصب علامه شریف رضی(مناصب علامه شریف رضی نمادی از ولایت فقیه).

۲۹- نهج البلاغه، منشور جاودانه.

۳۰- نهج البلاغه،نازله ی روح علی علیه السلام.

۳۱- ویژگی های تقواپیشگان.

ب: عربی

۱- دورالأدب فی رسالة الإسلام.

۲- مکانة نهج البلاغة فی الفکر الإسلامی المعاصر.

۳- نهج البلاغه برؤیة خمینیة.

گفتگوهای علمی

۱- آشنایی با نهج البلاغه.

۲-بنیاد نهج البلاغه از زبان مؤسس و رئیس بنیاد نهج البلاغه.

۳- پیرامون تعلیم و تربیت اسلامی.

۴- پیرامون شروح نهج البلاغه.

۵- پیرامون نهج البلاغه،شروح و ترجمه های آن.

۶- ترجمه، اولین گام آشنایی با نهج البلاغه است.

۷- تعلیم و تربیت در نهج البلاغه.

۸- روش ابن میثم در شرح و تفسیر نهج البلاغه.

۹- در محضر استاد.

 شرکت در کنگره های بین المللی

مقالات و سخنرانی های متعدد در کنگره های بین المللی از جمله در کشورهای:آلمان، اندونزی،انگلستان، بحرین، پاکستان، ترکیه، سوریه، سیرالئون، عراق، فرانسه، لبنان، مالزی و هندوستان.

 کتاب هایی که زیر نظر ایشان منتشر شده است:

۱-بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه،۱۴ جلد.

۲- موسوعة الأحادیث العلویّه،۳۰جلد.